Dissabte, 04 de juliol del 2020
Propostes i suggeriments

 

Propostes i suggeriments

 
En aquest apartat trobareu dos formularis: un per demanar la realització d’activitats, tenint en compte les necessitats específiques dels diferents centres i departaments, i un altre per proposar l’oferta d’activitats a la comunitat universitària.


Terminis per a presentar propostes de formació:

      Activitats primer quadrimestre: 31 de juny

      Activitats segon quadrimestre: 31 d'octubre
 
 
Universitat de Lleida. Formació del Professorat Universitari.
Tel. 973 706633. A/e: formaciopdi@udl.cat