Dimecres, 12 d'agost del 2020
Presentació

 

Professorat Universitari

 

Des de Formació del Professorat Universitari s'ha dissenyat una formació orientada a la millora de l’activitat del professorat universitari en la seua globalitat, tenint en compte que aquesta inclou la docència i l’acció tutorial però també la recerca i la gestió. És per aquesta raó per la qual es proposen cursos específicament orientats a aquests àmbits: formació en docència, formació en recerca i formació en gestió.

Les accions formatives, que volen donar resposta als reptes plantejats des del nou model competencial dels professionals, es presenten integrades en diversos programes, que podeu trobar a la secció Activitats de Formació, en un marc comú d’actuació dissenyat d’acord amb la concepció global de l’activitat professional que hem esmentat i que cohesiona el model de formació plantejat.

Aquest plantejament parteix d’un Pla Integral de Formació del Professorat Universitari.

 
 
Universitat de Lleida. Formació del Professorat Universitari.
Tel. 973 706633. A/e: formaciopdi@udl.cat