Dissabte, 04 de juliol del 2020
Equip

 

Equip

 
  Responsable
  • Òscar Flores i Alarcia
    Adjunt al Vicerectorat de Qualitat i Innovació Docent per la Formació del Professorat Universitari
    formaciopdi@udl.cat
 
 
Universitat de Lleida. Formació del Professorat Universitari.
Tel. 973 706633. A/e: formaciopdi@udl.cat