Dilluns, 01 de juny del 2020
Tarifes

 

Tarifes

 
  D’acord amb el Pressupost de la UdL, aprovat anualment, en l’annex Cursos no reglats.  
 
Universitat de Lleida. Formació del Professorat Universitari.
Tel. 973 706633. A/e: formaciopdi@udl.cat