Dilluns, 01 de juny del 2020
Memòria

 

Memòria

 
Podeu consultar la Memòria Acadèmica del Centre de Formació Contínua des d'aquests enllaços:

 
 
Universitat de Lleida. Formació del Professorat Universitari.
Tel. 973 706633. A/e: formaciopdi@udl.cat